Afronden ex-partner relatie

tegenwoordig gaat men ervan uit dat er verlies schuilt onder de woede die kenmerkend is voor vecht of (hoog) conflict scheidingen. Als het verlies en daarmee gepaard gaande verdriet, niet herkend en erkend worden, zal de woede alleen maar in hevigheid toenemen. Dat maakt de kans op herstel van de relatie steeds kleiner. 

Het traject bestaat uit 5 fasen. : 

 • Tijdens de 1e fase wordt besproken hoe jullie destijds samengekomen zijn en waar jullie relatie is gaan schuiven.
 • Tijdens de 2e fase zal er onder andere aandacht zijn voor welke conflicten er nog zijn, hoe jullie met deze conflicten om gaan, en wat jullie verloren hebben.
 • Tijdens de 3e fase wordt aandacht gegeven aan ieders beleving met betrekking tot wat jullie verloren hebben met het uiteenvallen van jullie partner-relatie; kwetsbare onderwerpen worden samen besproken.
 • Tijdens de 4e fase krijgt de voorbije relatie een plek.
 • Tijdens de 5e fase wordt gewerkt aan het hervinden van elkaars vertrouwen.
Samengesteld Gezin problemen

Kenmerken en doel van deze aanpak

Kenmerkend aan deze aanpak is dat er niet over de eventuele kinderen gesproken wordt, tenzij het raakt aan het ex-partnerniveau. Deze methode is dan ook volledig gericht op de ex-partner relatie.

Het doel van deze aanpak is

 • dat er rust komt in jullie ex-partner relatie
 • in het geval jullie kinderen hebben: dat er rust komt in jullie relatie als ouders
 • In het geval jullie een nieuwe relatie hebben: dat er rust komt in jullie nieuwe relatie

Dit wordt gerealiseerd door samen, in alle zorgvuldigheid en met respect naar elkaar toe, jullie partner relatie te beëindigen, waarna jullie je opnieuw met elkaar kunnen verbinden in een andere rol.

elkaar loslaten of opnieuw verbinden?

Vaak hoort men dat ex-partners met gezamenlijke kinderen elkaar moeten loslaten. Echter, dat is een onmogelijke opdracht. Immers, je zult elkaar tot in lengte van dagen tegenkomen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar. Vandaar dat deze hulp er met name op gericht is om ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Maar ook als je geen kinderen hebt, maar wel een sociaal netwerk deelt waar je elkaar blijft tegenkomen, kan deze aanpak jullie helpen om je op een nieuwe manier met elkaar te verbinden.

Wanneer kan deze aanpak ingezet worden?

Deze aanpak kan toegepast worden in alle fasen van de scheiding, en ver daarna, namelijk

 • Voorafgaand aan een eventuele scheiding, als je een scheiding overweegt. Ik geef deze aanpak niet als relatietherapie maar wel om helder te krijgen of scheiding hetgeen is wat jullie echt willen.
 • Tijdens jullie scheiding, als overleg niet mogelijk is of moeizaam verloopt.
 • Na je scheiding, omdat jullie als ouders verder gaan, maar het gegeven dat jullie een relatie met elkaar gehad hebben, een negatieve invloed blijft hebben op jullie rol als ouders en op jullie kinderen
 • Ver na de scheiding, als problemen in het onderlinge contact langdurig aanhouden, of als zich nieuwe situaties voordoen (bijvoorbeeld omdat één van jullie een nieuw gezin vormt), waardoor conflicten alsnog, of steeds weer opnieuw, oplaaien. 
scheiding afsluiten

Voorwaarden voor deze aanpak

Dit traject doorloop je SAMEN met je ex-partner. Hoewel deze methode bij veel stellen succesvol is, in die zin dat het leidt tot een (flinke) verbetering in de onderlinge relatie, zal deze methode niet voor iedereen geschikt zijn. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het kost tijd, energie (het is hard werken) en jullie moeten beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Als het lukt, wordt de kans op een gelukkiger toekomst voor jullie allebei vergroot. 

BIJEENKOMSTEN

In de eerste bijeenkomst na het kennismakingsgesprek zal de overeenkomst doorgenomen worden. Deze mail ik jullie van te voren samen met mijn algemene voorwaarden. Hierin worden een aantal afspraken vastgelegd zoals de verwachtingen die we van elkaar hebben.

Tijdens dit eerste gesprek brengen we tevens in kaart hoe de situatie nu is en wat de aanleiding is voor de huidige situatie. De duur van dit eerste gesprek is ongeveer 60 minuten. De vervolgsessies duren anderhalf uur.

De totale duur van de begeleiding is voor iedereen anders. Immers, ieder mens is anders en iedere omstandigheid is anders. Het minimum is 6 bijeenkomsten, maar veelal worden de vijf fasen doorlopen in 9 tot 13 bijeenkomsten van anderhalf uur. De frequentie van afspraken wordt per keer bekeken. Waarschijnlijk zullen de bijeenkomsten in eerste instantie één keer per week plaats vinden en gaan we later over naar één keer per twee weken of naar nog grotere tussenpozen.