Emoties na Scheiding

Welke begeleiding kun je van mij verwachten bij de afwikkeling van jullie scheiding?

Wanneer jullie je scheiding door mij laten begeleiden, zal ik jullie ondersteunen bij de zakelijke en emotionele kant van de scheiding. Bij de zakelijke afwikkeling van een scheiding kun je denken aan het maken van afspraken met betrekking tot de verdeling van de (in)boedel en de financiën. Bij de emotionele kant van de scheiding kun je denken aan:

 • aandacht voor emoties
 • verbeteren van de onderlinge communicatie
 • het goed, of zo goed mogelijk, afronden van de ex-partner relatie
 • bewust worden van de invloed die personen om jullie heen hebben op het scheidingsproces
 • bewust worden van de invloed van de maatschappij op jullie scheiding

Het doel is om te komen tot afspraken waar jullie je beiden in kunnen vinden. Als psycholoog mediator kan ik jullie daarnaast helpen om een goede start te maken met de verwerking van de scheiding, om zo de weg vrij te maken naar een nieuwe gelukkige toekomst voor ieder van jullie. Dit zal een positief effect hebben op de sfeer tussen jullie, waardoor de kans op toekomstig gedoe verkleind wordt. Dat kan met name interessant zijn wanneer jullie na de breuk als ouders samen verder gaan en/of een gezamenlijk sociaal netwerk hebben.

gesprek met kinderen na scheiding

uit elkaar met kinderen

In het geval dat jullie kinderen hebben, bied ik de mogelijkheid om één of meerdere gesprekken te voeren met jullie kind of kinderen, het zogenaamde kind gesprek. Zo’n gesprek geeft jullie inzichten in hoe jullie kind(eren) de scheiding ervaren en geeft hen een stem. Kinderen vinden het vaak ontzettend fijn om zich gehoord te voelen en mee te kunnen denken over oplossingen. Dat wil niet zeggen dat ze daarmee automatisch stemrecht krijgen. Daarmee zouden ze teveel verantwoordelijkheid krijgen, waardoor ze in een loyaliteitsconflict terecht kunnen komen. Het laten horen van hun stem, maakt dat ze zich minder machteloos voelen en bevordert de acceptatie van de scheiding.

Dit gesprek, dat niet verplicht is, zal ik voeren aan de hand van een spel ontworpen voor dit doel. Dit spel maakt het mogelijk om veel informatie te krijgen zonder dat het kind “moet” praten. Ouders zullen hierbij niet aanwezig zijn. Na afloop van de sessie zal met het kind besproken worden welke informatie uit het gesprek gedeeld mag worden met jullie als ouders. Het kind gesprek is mogelijk met kinderen vanaf 3 jaar.

Geldzaken regelen na scheding

Financiële, fiscale en juridische afwikkeling van jullie scheiding

Naast emotionele en zakelijke aspecten, heeft een scheiding ook een financiële en fiscale kant. De financiële afwikkeling is voor veel stellen spannend en wekt geregeld achterdocht op.

Om dit proces voor jullie zo prettig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om hiervoor iemand in te schakelen waar jullie vertrouwen in hebben. Dus iemand die een gedegen opleiding gehad heeft, op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen, jullie met veel geduld uit kan leggen wat er gaat veranderen, en jullie onder andere kan informeren over toeslagen of heffingskortingen waar jullie mogelijk voor in aanmerking komen.

Daarom werk ik samen met een expert met ruime ervaring met alimentatieberekeningen en met de financiële én fiscale afwikkeling van een scheiding. 

rol advocaat en rechter bij scheiding

De expert waar ik mee samenwerk kan tevens zorgen voor de juridische afwikkeling van jullie echtscheiding. Dat houdt in dat 

 • de afspraken die jullie maken over de afwikkeling van de scheiding met de juiste juridische termen vastgelegd worden in een covenant. 
 • dat jullie aanvraag van de scheiding of de beëindiging van jullie geregistreerd partnerschap (indien jullie kinderen hebben), ingediend wordt bij de rechtbank. Deze aanvraag mag alleen ingediend worden door een advocaat.

Op deze manier zijn jullie ervan verzekerd dat jullie scheiding van A tot Z begeleid wordt. 

Mochten jullie dat wensen, dan zijn jullie uiteraard vrij om een door jullie gekozen financieel expert of advocaat in te schakelen.

WAT KUN JE VERWACHTEN van scheidingsmediation bij Dr. Nicole Buck?

 • Dat ik structuur bied tijdens de sessies. Ik houd overzicht over zaken die geregeld moeten worden ten behoeve van de scheiding.
 • Dat ik jullie begeleid bij het verzamelen van de benodigde informatie zodat weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden.
 • Dat ik jullie help bij het krijgen van inzicht in jullie wensen, behoeften en zorgen, om zo tot optimale afspraken te komen.
 • Dat jullie ZELF degenen zijn die het best geïnformeerd zijn over jullie situatie. Daarom bepalen jullie ZELF welke afspraken er gemaakt moeten worden. Immers worden afspraken die jullie zelf maken beter nageleefd dan afspraken die zijn opgelegd door een derde partij.
 • Dat jullie goed begeleid worden op de thema’s die gewoonlijk veel stress geven na een relatiebreuk. Hierbij kun je denken aan begeleiding bij de acceptatie van de relatiebreuk, omgaan met emoties, hoe jullie je kinderen door deze periode kunnen begeleiden, creëren van een nieuw toekomstperspectief en een goede begeleiding bij de financiële afwikkeling van jullie relatiebreuk.
 • Dat jullie relatiebreuk op deskundige wijze van A tot Z begeleid wordt.

DE INTAKE

Tijdens de intake zal de bemiddelingsovereenkomst doorgenomen worden. Deze mail ik jullie van te voren samen met mijn algemene voorwaarden. Hierin worden een aantal afspraken vastgelegd zoals het doel van de bemiddeling en de verwachtingen die we van elkaar hebben.

Vervolgens hoor ik graag van ieder van jullie, vanuit jullie eigen perspectief, wat er momenteel speelt en hoe jullie de huidige situatie ervaren. Ook wordt er een eerste overzicht gemaakt van wat er voor jullie specifieke situatie geregeld moet worden. Tenslotte zal er aandacht zijn voor zaken die onmiddellijk geregeld moeten worden.

EN DAARNA

In de eerste sessies zal er vooral aandacht zijn voor hoe jullie de scheiding beleven en voor belangrijke zaken die jullie snel geregeld willen hebben voor de komende tijd, zodat er al wat rust komt. Door voldoende aandacht te geven aan jullie beleving van de scheiding, zal deze makkelijker geaccepteerd en verwerkt kunnen worden. Beiden komen de voortgang van de bemiddeling ten goede, namelijk de gesprekken waarin men komt tot afspraken die vastgelegd worden in een convenant en in een eventueel ouderschapsplan.

Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor jullie visie op de toekomst. Wanneer jullie kinderen hebben, zal er ook veel aandacht zijn voor jullie visie op het ouderschap. In de gesprekken daarna zullen deze aspecten steeds terugkomen. Afspraken worden steeds concreter.

Tussen de gesprekken door hebben jullie contact met de expert met wie ik samenwerk over de financiële afwikkeling van jullie relatiebreuk. Daarnaast kan het nodig zijn dat jullie informatie inwinnen bij derden, zoals hypotheekadvies, laten bepalen van de waarde van jullie woning etcetera.

In de meeste gevallen zijn 4-6 sessies voldoende voor een scheiding waar geen kinderen bij betrokken zijn. In scheidingen waar wel kinderen bij betrokken zijn, kan in de meeste gevallen volstaan worden met 5-7 bijeenkomsten. Een sessie duurt meestal anderhalf uur.

nog te veel spanningen om de scheiding te regelen?

Mochten de emoties zo hoog oplopen, dat jullie niet of nauwelijks kunnen communiceren en onderhandelen over afspraken, is het mogelijk de focus eerst te leggen op het zo goed mogelijk afronden van jullie relatie als ex-partners.

meer informatie of gratis kennismakingsgesprek?

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op, of maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.