Jouw Investering

Voor individuele coaching hanteer ik een tarief van € 70,- per uur, inclusief BTW. Onder individuele coaching valt coaching parallel solo ouderschap en individuele coaching samengesteld gezin.

Mijn tarief voor coaching en bemiddeling aan paren is € 97,50 per uur, inclusief BTW. Onder dit tarief kunnen gesprekken vallen, maar ook verslaglegging ten behoeve van jullie voorgenomen afspraken en het opstellen van een ouderschapsplan. Vooraf zal afgesproken worden in welke verhouding de kosten over beide partijen verdeeld worden.

Houdt bij een scheiding rekening met bijkomende kosten zoals griffierecht (rechtbank kosten), hypotheek advies, taxatie van de woning door een makelaar etcetera.

Voor de SCHIP-aanpak is mijn vergoeding € 97,50,- per uur, inclusief BTW.

Ik bied geen gesubsidieerde mediation aan.

 

Vergoeding voor coaching

Vaak is het mogelijk om in ieder geval een deel van de kosten van het coach traject vergoed te krijgen. Bijvoorbeeld via je werkgever, de belastingdienst, het UWV, je arbeidsongeschiktheidsverzekering of via je aanvullende zorg verzekering. 

  • Vergoeding via de werkgever

Bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. Werkgevers zijn dan ook vaak bereid te investeren in (een deel van) het coach-traject in het kader van persoonlijke ontwikkeling, maar ook om ziekteverzuim te voorkomen. Vraag naar de mogelijkheden bij je werkgever, of ga in gesprek met de Arbodienst van je bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie of langdurig ziekteverzuim. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zeker als je aangeeft wat het je werkgever oplevert.

Het doel van coaching door Dr. Nicole Buck is het vinden van meer rust tijdens of na je (hoog conflict) scheiding, of in je leven in je nieuw samengesteld gezin. Daarmee kan coaching ingezet worden voor vermindering van ziekteverzuim en meer productiviteit op de werkvloer. Immers, meer rust in je leven leidt tot meer energie en meer focus. Ook al betaalt je werkgever (een deel van) de kosten van je coachingstraject, de inhoud van het traject blijft altijd tussen ons. 

Voor organisaties zijn de kosten voor ontwikkeling en scholing vaak (deels) aftrekbaar als bedrijfskosten. Mogelijk ontvangt je werkgever de SLIM subsidie (subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB), die zij kunnen inzetten ten behoeve van de ontwikkeling van hun medewerkers.

  • Belasting aftrek voor ondernemers en ZZP-ers

Afhankelijk van je motief voor het coachingstraject, zijn de kosten al dan niet fiscaal aftrekbaar. Het moet duidelijk zijn dat de kosten volledig gemaakt zijn ten behoeve van zakelijke belangen van je onderneming. De kosten vallen dan binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP-ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de inkomsten- en omzetbelasting (21%) en terug te vorderen bij de Belastingdienst. Je accountant of belastingconsulent kan je hierover informeren.

  • Vergoeding via een PersoonsGebonden Budget (PGB) 

Ontvang je op dit moment een PGB? Dan kun je de kosten van het coachingstraject, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. 

  • Vergoeding via het UWV

Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Werkfit Maken is een re-integratietraject van het UWV voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ziektewetuitkering. Het doel is om mensen met een uitkering van het UWV weer werkfit te maken met daarbij veel aandacht voor o.a. werkvermogen. Coaching is één van de technieken die gebruikt kunnen worden om iemand weer fit te maken om aan het werk te gaan.

  • Vergoeding via je Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben dan is het zeker zinvol om te informeren naar de vergoedingen voor een coach traject dat bijdraagt aan je re-integratie.

  • Vergoeding via je zorgverzekering

Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat coachingskosten opgenomen zijn in het aanvullende pakket onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandeling. Informeer bij je ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.