voor al mijn diensten geldt:

  • Dat ik gebruik maak van beeldmateriaal. Door (mogelijke) situaties uit te beelden met behulp van tekeningen of voorwerpen, komt men makkelijker tot nieuwe inzichten.
  • Dat ik wijs op eventuele valkuilen waar je in zou kunnen lopen NA je scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen.
  • Dat ik aandacht besteed aan de invloed die jullie netwerk op ieder van jullie heeft.
  • Dat ik kijk naar de invloed van maatschappelijke overtuigingen op ieder van jullie.
  • Dat ik help om inzicht te krijgen in wat er speelt tussen jou en de persoon naast of tegenover je. Deze inzichten kunnen helpen bij het maken van eventuele afspraken, bij het maken van keuzes met betrekking tot hoe je in de toekomst met de ander om wilt gaan en bij hoe je op de ander wilt reageren.
  • Dat jullie ZELF degenen zijn die het best geïnformeerd zijn over jullie situatie.
  • Dat ik geen oordeel heb over jullie of jouw situatie en hoe ieder daar mee omgaat.

Wanneer jullie kiezen voor een kennismakingsgesprek kunnen jullie verwachten:

  • Dat jullie goed en eerlijk geïnformeerd worden over de mogelijkheden.
  • Dat een kennismakingsgesprek van 30 minuten gratis is.