Van samen naar apart: een hele overgang

Een scheiding of relatiebreuk is een overgang. Een overgang

 • van samen leven en samen delen naar apart leven en zelf doen 
 • van partners naar ex-partners
 • van samen onder een dak naar ieder apart. In ieder geval één van jullie gaat verhuizen of heeft een verhuizing achter de rug. Deze persoon moet niet alleen wennen aan de nieuwe woning, maar misschien ook aan de nieuwe wijk of zelfs aan de nieuwe woonplaats
 • van een gezamenlijk netwerk naar een (deels) gescheiden netwerk. De aard van het contact met bijvoorbeeld buren, vrienden en ex-schoonfamilie kan ook veranderen
 • van samen met elkaar naar samen met een ander
 • van gezamenlijke financiële middelen naar meestal een kleiner besteedbaar inkomen

Van één kerngezin naar twee één-ouder-gezinnen na scheiding

Wanneer jullie gezamenlijk kinderen hebben, is er ook een overgang 

 • van een kerngezin naar twee één-ouder-gezinnen
 • van samen ouder zijn naar ieder apart ouder zijn
 • van onderling overleg naar minder tot geen overleg
 • van je kinderen dagelijks zien naar je kinderen ook dagen niet zien  

Mogelijk is er ook een overgang van geen betaald werk naar een baan, of van een baan naar een nieuwe baan of andere werktijden. En door de komst van een nieuwe partner ben je geen alleenstaande ouder meer, maar vorm je een nieuw samengesteld gezin. Al deze veranderingen hebben ook invloed op de invulling van de weekenden, de vrije dagen en de feestdagen. Daarnaast beïnvloeden deze overgangen niet alleen het ouderschap van beide ouders, maar ook de band van elke ouder met ieder kind.

Belang van het goed doorlopen van de overgangen na je relatiebreuk

Wanneer het je lukt om deze overgangen redelijk soepel te laten verlopen, heeft dat voordelen voor jezelf (zoals minder stress, een gevoel van invloed en meer rust) en voor je relatie met anderen. Zeker voor ouders geldt dat wanneer de overgangen soepel verlopen, het makkelijker is om de ouder te zijn die je wilt zijn voor elk van je kinderen. Immers als de overgangen vast lopen, leidt dat vaak tot aanhoudende strijd met je ex-partner. Het gevolg is stress en een gevoel van machteloosheid. Daardoor heb je minder rust en energie voor je ouderschap. 

Ook voor de slagingskans van een nieuwe partner-relatie is het belangrijk dat de relatie met je ex goed afgesloten is, en dat alle overgangen verwerkt zijn en worden.

Echter, overgangen, ook wel transities genoemd, blijven altijd komen. Ze horen bij het (gezins)leven. Ook voorafgaand aan je scheiding heb je al vele transities doorlopen zoals uit huis gaan, samenwonen, en misschien de komst van één of meerdere baby’s. Deze baby’s blijven of bleven niet klein en met elke ontwikkelingssprong van het kind, verandert ook het ritme in het gezin. Ook na je scheiding blijven er transities komen zoals een nieuwe relatie, nieuwe vrienden, andere baan, kinderen die zich verder ontwikkelen, etcetera.

Emoties na Scheiding

Transities na je scheiding zijn niet gemakkelijk

Tijdens en na je scheiding komt er dus veel op je af. Vooraf is het moeilijk om te overzien wat er allemaal gaat veranderen. Ook staat vrijwel niemand er bij stil, wat voor klus het is om die veranderingen in goede banen te leiden. En terwijl dit alles op je afkomt, heb je ook nog een relatiebreuk te verwerken. Sommigen lukt het zelfstandig of met hulp vanuit de omgeving om een nieuw leven op te bouwen na de scheiding. Anderen lopen vast. Dit vastlopen is vaak mede oorzaak van heftige conflicten tussen ex-partners. Deze conflicten en de daarmee gepaard gaande hoog-oplopende emoties, zijn weer nadelig voor het opbouwen van een nieuw leven. En zo kan men terecht komen in een vicieuze cirkel.

Kortom, de overgang van gezamenlijk naar apart, is geen eenvoudige taak. Zeker niet met de heersende druk vanuit de maatschappij om het goed te doen en de vele ogen die op je gericht zijn om te kijken hoe je het aanpakt. 

Coaching: preventief of bij slecht lopende overgangen na scheiding

Als coach met kennis van emoties en reorganisaties rondom een relatiebreuk, kan ik je begeleiden 

 • bij het bewust worden van de transities die op je afkomen en 
 • bij het helder krijgen van hoe je je leven na je scheiding vorm wilt geven. 

Dat kan preventief, dus voordat je vastgelopen bent, of nadat je over één of meer transities gestruikeld bent.  

Nieuwsgierig? Of wil je meer informatie? Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

gratis kennismakingsgesprek

Nieuwsgierig? Of wil je meer informatie? Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.