Kinderen en situaties veranderen

Afspraken die goed werkten in de eerste periode na scheiding kunnen na verloop van tijd niet meer relevant zijn voor de nieuw ontstane situatie. Zo kunnen kinderen een leeftijd bereiken waarop andere dingen belangrijk voor hen worden, zoals de nabijheid tot vrienden. Of ze ontwikkelen andere hobby’s, met als gevolg dat er aanpassingen nodig zijn in bijvoorbeeld breng en haal-afspraken. Ook kan het zijn dat één van jullie, of jullie allebei, een nieuwe partner krijgen waarmee een nieuw samengesteld gezin gevormd wordt. Deze en andere veranderingen kunnen invloed hebben op jullie eerder gemaakte afspraken, waardoor het wenselijk kan zijn om jullie ouderschapsplan te herzien.

Als jullie er samen niet uitkomen, of als jullie advies wensen of de stem van jullie kind mee willen laten spreken bij het opstellen van een (nieuw) ouderschapsplan, kan ik jullie daarin begeleiden.

kindgesprek Nicole Buck

Stem van het kind

Aan de hand van een kind sessie kunnen jullie de stem van je kind laten horen. Dit geeft jullie inzichten in hoe de kinderen de huidige situatie ervaren, en wat hun wensen voor de toekomst zijn. Kinderen vinden het meestal ontzettend fijn om zich gehoord te voelen en mee te kunnen denken over oplossingen. Dat wil niet zeggen dat ze daarmee automatisch stemrecht krijgen. Daarmee zouden ze teveel verantwoordelijkheid krijgen waardoor ze in een loyaliteitsconflict terecht kunnen komen. Het laten horen van hun stem, maakt dat ze zich minder machteloos voelen en bevordert de acceptatie van de afspraken.

gesprek met kinderen na scheiding

kind sessie

In één of meerdere sessies zal ik gesprekken voeren met jullie kind(eren). Dit gesprek zal plaatsvinden aan de hand van een spel, ontworpen voor dit doel. Dit spel maakt het mogelijk om veel informatie te krijgen zonder dat het kind “moet” praten. Ouders zullen hierbij niet aanwezig zijn. Na afloop van de sessie zal met het kind besproken worden welke informatie uit het gesprek gedeeld mag worden met jullie als ouders. Het kindgesprek is mogelijk met kinderen vanaf 3 jaar.

bijeenkomsten

In de eerste bijeenkomst na het kennismakingsgesprek zal de bemiddelingsovereenkomst doorgenomen worden. Deze mail ik jullie van te voren samen met mijn algemene voorwaarden. Hierin worden een aantal afspraken vastgelegd zoals de verwachtingen die we van elkaar hebben.

Vervolgens hoor ik graag van ieder van jullie, vanuit jullie eigen perspectief, wat er momenteel speelt en hoe jullie de huidige situatie ervaren. Ook zal er aandacht zijn voor jullie visie op de toekomst en voor jullie visie op het ouderschap. In de gesprekken daarna zullen deze aspecten terugkomen en zullen afspraken die vastgelegd worden in het ouderschapsplan, steeds concreter worden.

meer informatie over aanpassen of opstellen van een ouderschapsplan?

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op of maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.