kenmerkende gevoelens en vragen

Heb je bijvoorbeeld wel eens het gevoel dat:

Je het nooit goed kunt doen, je tussen twee vuren staat, je niet gewaardeerd wordt, je aan het overleven bent, je niet meer ontspannen kunt genieten van het ouderschap, je niet aan de verwachtingen kunt voldoen, of dat als je partner wat makkelijker wordt, er niets aan de hand is?

Of vraag je je weleens af:

Of je altijd alles samen moet doen? Wat je van je nieuwe partner kunt en mag verwachten met betrekking tot de zorg voor jouw kinderen? Wie verantwoordelijk zijn voor de opvoeding? Hoe het zit met de ouder-kind band in relatie tot de partner band? In hoeverre je je ex, of de ex van je partner, kunt buitensluiten? Of je je stiefkinderen hetzelfde moet behandelen als je eigen kinderen? Hoe het komt dat de sfeer verandert zodra je (stief)kinderen er zijn?

Betekent het hebben van dergelijke gevoelens en vragen dat het slecht gaat met jullie gezin? Of zijn ze een teken dat jullie nog middenin het veranderproces zitten naar het onbekende nieuwe van een nieuw samengesteld gezin? Immers, het aanpassen aan een samengesteld gezin kan jaren duren.

Kerngezin

De juiste meetlat?

Als je het gevoel hebt dat het niet goed gaat in jullie nieuwe gezin, gebruik je dan wel de juiste meetlat? Heb je er wel eens bij stil gestaan waar je je gezin mee vergelijkt? Mogelijk vergelijk je je nieuwe gezin met een “standaard gezin” (ook wel kerngezin genoemd), bestaande uit twee heteroseksuele ouders met hun gezamenlijke kind(eren). Dat is niet gek, want de huidige maatschappij, inclusief zijn regels en wetten, gaat uit van zo’n gezin. Echter, een samengesteld gezin kan nooit een standaard gezin worden.

Nieuw samengesteld gezin versus standaard gezin

Nieuw samengesteld gezin is een verzamelnaam voor een grote variatie aan gezinsvormen. Onderling verschillen deze gezinnen namelijk behoorlijk. Een greep uit de grote verscheidenheid:

 • Eén of beide partners kunnen gescheiden zijn of hun partner verloren hebben.
 • Beide partners hebben kinderen, of één van de partners heeft kinderen.
 • Het nieuwe paar kan al dan niet ook samen één of meer kinderen hebben.
 • Er kan variatie zijn met betrekking tot het leeftijdsverschil tussen de stief kinderen en de eigen kinderen.
 • Ieders kinderen kunnen afwisselend of allemaal tegelijkertijd in huis zijn.
 • De ene ouder ziet de eigen kinderen minder vaak dan dat de andere ouder zijn of haar kinderen ziet.

Een samengesteld gezin is dus heel anders dan het “standaard gezin”. Je kunt je dan ook afvragen of de woorden die in de huidige maatschappij gebruikt worden voor samengestelde gezinnen (zoals stiefgezin, stiefouder, plusouder, bonusouder, stiefzus etcetera), wel zo geschikt zijn. Scheppen dergelijke termen, tezamen met de maatschappelijke verwachtingen dat een nieuw samengesteld gezin zich conformeert aan de kenmerken van een “standaard gezin”, niet onnodig hoge verwachtingen aan partners met een nieuw gezin?

Gelukkig stiefgezin

Doel en aanpak

Doel van mijn coaching voor samengestelde gezinnen is het creëren van rust en daarnaast lucht en ruimte voor eigenheid. Dit kan bereikt worden met creativiteit. Door de grote variatie in nieuw samengestelde gezinnen, en doordat het zo afwijkt van het standaard gezin, bestaat er geen realistische maat waar je je eigen nieuwe gezin langs kunt leggen. Je kunt het dus vorm geven zoals dat voor jullie zelf het beste past. Daarbij kan het helpen om stil te staan bij:

 • jullie verwachtingen met betrekking tot ieders rol en positie in het gezin.
 • jullie wensen en verwachtingen met betrekking tot jullie gezinsleven en ouderschap.
 • de invloed van jullie netwerk en van de maatschappij op jullie verwachtingen.
 • jullie zorgen en lasten met betrekking tot de probleemgebieden waar jullie met jullie unieke nieuwe gezin tegen aan lopen.
 • jullie onderlinge relaties, zoals de relatie tussen jullie als partner, tussen de ouder en zijn/haar eigen kinderen, tussen de partner en de stiefkinderen, tussen de stiefkinderen onderling en tussen de partner(s) en de ex-partner.

BIJEENKOMSTEN

In de eerste bijeenkomst na het kennismakingsgesprek zal de overeenkomst doorgenomen worden. Deze mail ik jullie van te voren samen met mijn algemene voorwaarden. Hierin worden een aantal afspraken vastgelegd zoals de verwachtingen die we van elkaar hebben.

We starten met een intake gesprek om een helder beeld te krijgen van jullie situatie, de problemen waar jullie (verwachten) tegenaan (te gaan) lopen en de doelen waar jullie graag naar toe willen werken.

Het is moeilijk om aan te geven hoe lang een coachingstraject zal duren. De één is al geholpen met een enkel gesprek, terwijl de ander graag over een langere periode regelmatig terugkomt. Een bijeenkomst duurt meestal anderhalf uur en vindt één keer per twee weken plaats. Naar wens kan hiervan afgeweken worden.

gratis kennismakingsgesprek

Nieuwsgierig? Of wil je meer informatie? Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.