Scheiden met mediator

Scheidingsbemiddeling in Krimpenerwaard

De kans is groot dat je in de periode voor en tijdens je scheiding in een emotionele wervelstorm terecht komt. Je wereld staat op zijn kop. Tegelijkertijd moet er van alles geregeld worden op zakelijk en financieel gebied. Als er één of meer kinderen zijn, dan moet er ook veel geregeld worden rondom hen. Wanneer je gezamenlijk jullie scheiding wilt regelen in overleg, waarbij jullie zelf beslissingen nemen en afspraken maken, kan het prettig zijn om een scheidingsmediator in te schakelen. 

Als psycholoog mediator gespecialiseerd in het begeleiden van scheidingen, kan ik jullie daarnaast helpen om een goede start te maken met de verwerking van de scheiding, om zo de weg vrij te maken naar een nieuwe gelukkige toekomst voor ieder van jullie. Dit zal een positief effect hebben op de sfeer tussen jullie, waardoor de kans op toekomstig gedoe verkleind wordt. Dat kan met name gewenst zijn wanneer jullie na de breuk als ouders samen verder gaan en/of wanneer jullie een gezamenlijk sociaal netwerk hebben. 

Ouderschapsplan aanpassen

OUDERSCHAPSPLAN BIJSTELLEN NA JE SCHEIDING

Rustigere tijden zullen aanbreken als na de relatiebreuk de storm is gaan liggen. Desondanks kan het nodig zijn het ouderschapsplan regelmatig onder de loep te nemen. Kinderen worden ouder en daarmee veranderen hun behoeften. Een ouderschapsplan dat opgesteld is toen kinderen 5 en 7 jaar waren werkt vaak niet meer voor kinderen als ze 12 en 14 jaar zijn. Vrienden worden belangrijker, hobby’s veranderen etcetera.

Ook kan het zijn dat één van jullie, of jullie allebei, een nieuwe partner krijgen waarmee een nieuw samengesteld gezin gevormd wordt. Deze en andere veranderingen kunnen invloed hebben op jullie eerder gemaakte afspraken waardoor het wenselijk kan zijn om jullie ouderschapsplan te herzien.

Wanneer jullie er gezamenlijk niet uitkomen, kan ik jullie als mediator begeleiden bij het aanpassen van jullie ouderschapsplan.

Afronden ex-partner relatie

HOOG CONFLICT SCHEIDING, VECHTSCHEIDING, COMPLEXE SCHEIDING

Ook voor hoogconflict scheidingen, vechtscheidingen of complexe scheidingen kunnen jullie bij mij terecht.

Een kenmerk van hoogconflict scheidingen (vechtscheidingen of complexe scheidingen) is dat er nog te veel spanningen zijn om tot goed overleg te komen. In dat geval kan ik helpen om de relatie eerst goed af te hechten, bijvoorbeeld met de SCHIP aanpak.

SCHIP is het acroniem van de vijf fasen waaruit deze aanpak bestaat:

  • Samenkomen (hoe zijn jullie destijds samengekomen en waar is jullie relatie gaan schuiven?)
  • Conflict- en Verliesverheldering (welke conflicten zijn er nog en wat hebben jullie verloren?)
  • Helpend horen (ieders beleving met betrekking tot wat verloren is) 
  • Integratie (een plak geven aan de voorbije relatie) 
  • Partnerschap (werken aan hervinden van elkaars vertrouwen) 

De SCHIP aanpak is ontwikkeld vanuit de theorie over rouw. Er wordt vanuit gegaan dat er verlies schuilt onder de woede, die kenmerkend is voor (hoog) conflict scheidingen, (ook wel vechtscheiding of complexe scheiding genoemd). Door elkaar erkenning te geven en samen te rouwen over datgene dat verloren is gegaan, ontstaat er ruimte om het geschonden vertrouwen te herstellen. De kans op een gelukkige toekomst voor jullie als ex-partners, wordt hiermee vergroot.

Nicole Buck

WIE IS NICOLE BUCK?

Volg de link hieronder om meer te weten te komen over wie ik ben, mijn achtergrond qua opleidingen, eerdere werk en de twee waarden die voor mij belangrijk zijn en terugkomen in mijn werk als coach en mediator. Ik hoop dat je op die manier al een eerste inschatting kunt maken of ik de juiste persoon voor jou of jullie ben. Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek.

Nieuwsgierig? Of wil je meer informatie? Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

E-mail: Nicole@najescheiding.nl

Telefoon: 06 42 81 80 04